A

Po pierwsze rodzina!

 Anna Patejuk

 

Pytając ludzi o podstawowe wartości, którymi kierują się w życiu, niemalże zawsze na pierwszym miejscu stoi – RODZINA. To zupełnie naturalny wybór. Każdy z nas z jakiejś rodziny pochodzi. Z niej czerpie wychowanie, wartości, które co prawda mogą ulec zmianie, przywiązanie do tradycji, pewien model organizacji. Później, najczęściej powielamy zastany porządek, dostosowując go niejako do czasów, w których żyjemy. Czyli bierzemy z naszej rodziny to co dobre, a odrzucamy to co powodowało w nas pewne zranienia. I tak w skrócie wygląda wymiana pokoleniowa. Jednak z pokolenia na pokolenie dochodzą a to nowe wyzwania, albo zupełnie inne, które kiedyś wcale nie miały znaczenia. Szczególnie młodzi ludzie, zakładający nową rodzinę, bardzo mocno weryfikują każdą swoją decyzję życiową. Dzisiaj ludzie chcą mieć wszystko na już, na teraz. Coś zakładają i to coś musi być od razu. Czasem może zapominając, że w życie zawsze wpisane jest ryzyko. Czy możliwa jest rodzina instant?

W dzisiejszy model rodziny wpisana jest zarówno kariera zawodowa, rodzicielstwo, hobby, podróże, mieszkanie lub dom, ciągły rozwój i realizacja celów i marzeń. I na pierwszy rzut oka nie ma w tym niczego złego. I co więcej, wiele rodzin potrafi te wszystkie rzeczy ze sobą pogodzić. Jednak nie zawsze głośno się mówi o ofiarach naszych pewnych wyborów. Jak się okazuje, nie wszystko jest też tak cukierkowe. Nie wszystko udało się zrobić zgodnie z założonym planem. Czy to źle? Absolutnie nie! Takie jest życie. Można złościć się na kłody rzucane nam pod nogi przez nielogiczne czasem przepisy, czy na nasze pewne ograniczenia wynikające z naszego temperamentu, wykształcenia. Jeżeli jednak na życie rodzinne będzie patrzeć się tylko i wyłącznie, jak na zbiór celów do osiągnięcia, a nie jak na pewne wyzwanie, bardzo szybko można się wypalić. Nie będzie się rodziny postrzegać, jako coś co nas motywuje, a jedynie ogranicza.

W dużej mierze taką presję samorealizacji czują kobiety. Z jednej strony chcą być matkami i nawet próbuje się je w pewien sposób do tego motywować. Z drugiej zaś strony mile widziane jest, by realizowały się zawodowo. Nie tylko ze względów finansowych, bo akurat tego potrzebuje i wymaga kondycja finansowa rodziny. Dlatego również, by mogły czuć się akceptowane, miały szansę wykorzystać swoją nabytą wiedzę w rzeczywiści. Kobiety i ich postrzeganie świata często mają ogromne znaczenie na wpływ wielu dziedzin życia.

Praca i kariera zawodowa to jedno. W życiu rodzinnym są jeszcze inne rzeczy, które są bardzo konkretne dla danej rodziny. Chodzi tu szczególnie o pasje rodziców i dzieci, o sposób spędzania wolnego czasu. To one w dużej mierze określają rodzinę i ją scalają. Jednak za nim one będą faktycznie rodzinnymi sposobami i pasjami, często młodzi rodzice stoją przed dylematami, czy rodzicielstwo na pewno im nie stoi w opozycji do ich marzeń, kariery, celów.

Czasami zbyt dużo kalkuluje się, planuje swoje życie. Zanim młodzi się pobiorą to zatracają się w pracy, by uzyskać zdolność kredytową na swoje ciepłe gniazdko. A czasami jeszcze wcześniej na zaślubiny i wesele. I to odkładają. Później podobne argumenty stosują wobec rodzicielstwa. Zawsze znajdzie się powód, by to odkładać na później. Za małe mieszkanie, niestabilna praca, bądź wręcz przeciwnie dobrze prosperująca praca, dająca możliwości awansu i rozwoju. A w między czasie są jeszcze podróże, samochód, dokształcanie. Niestety niczego nie da się tak naprawdę zaplanować. I być przede wszystkim pewnym, że nic po drodze nie pójdzie nie tak. Nikt nam tego nie zagwarantuje. Dobra praca nagle może się skończyć a wraz z nią niestety zniweczą się nasze kolejne plany, łącznie z dzieckiem. Nie oznacza to, że planowanie, organizowanie życia, pewna kontrola swoich wydatków nie są potrzebne i zupełnie bez celu. Tylko kurczowe trzymanie się planu powoduje, że tak naprawdę sami siebie w rodzinie ograniczamy. A tu już jest cienka granica do konfliktów, nieporozumień, wzajemnych oskarżeń. Podsumowując  - osłabieniem relacji rodzinnych.

Kiedy małżonkowie pobierają się w zamyśle swoim pragną wspólnie dzielić swoje pasje. Jednak kiedy pojawiają się dzieci zaczynają się pewne ograniczenia. Trudno niekiedy nam to zaakceptować. Spontaniczność ustąpiła miejsca organizacji życia. Rodzina jest niejako zmuszona przeorganizować swoje życie, swoje priorytety. Pewne rzeczy można przesunąć w czasie, kiedy dzieci będą już odchowane. Inne możemy robić wspólnie. Często przecież zdarza się, że dzieci zarażają się pasją swoich rodziców. Znajdą się też pewne rzeczy, z których zupełnie będzie trzeba zrezygnować. Dobrze sobie uświadomić fakt, że natura nie lubi próżni. Pustkę po tym z czego rodzice musieli zrezygnować mogą wypełnić nowe rzeczy, ściśle związane z rodzicielstwem. Wielu rodziców przekonuje się, że rodzicielstwo to nie tylko przedłużenie rodu, ale nowe umiejętności, wiedza, doświadczenie, z czasem może zaowocować nowym kierunkiem pracy zarobkowej. Dzieci również zarażają rodziców swoimi zainteresowaniami. Może okazać się, że coś na co kiedyś nie mieliśmy czasu, ochoty, czy nawet pieniędzy, teraz jest świetnym sposobem na budowanie relacji z własnym dzieckiem.

Czasem z nostalgią wspominamy swoje życie sprzed okresu małżeństwa czy rodzicielstwa. Czasem trudno nam myśleć o niezrealizowanych planach. Jedno jest pewne, że nie warto niczego żałować, pomimo tego, że nieraz rodzice wiedzą, że można byłoby wiele rzeczy zrobić inaczej, inaczej zareagować. Jednak z obecną wiedzą, doświadczeniem każde nasze niezrealizowane cele wyglądają inaczej w naszych oczach. A czasami pewnie straciłyby na ważności w hierarchii naszych celów życiowych. To co się nie udało to również ważne doświadczenie, które wpłynęło na nasze kolejne wybory życiowe. Z czasem oceniamy to pozytywnie, pomimo pewnej straty. Nic nie jest stałe, nawet nasze marzenia się zmieniają. Warto być wdzięcznym za wszelkie doświadczenia i te dobre i te trudne. Szczególnie te ostatnie nas ukształtowały, a nawet zahartowały. Dobrze jest dać również dzieciom taką wolność w realizowaniu swoich marzeń. Z czasem i oni dojdą może do podobnych wniosków, a może będą mieć więcej sprzyjających okoliczności, by móc cieszyć się swoimi pasjami.